Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

PT.VSIP

PT.VSIP

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư KMCC
Nguồn vốn Viet Nam
Địa điểm Hai Phong Province
Năm thực hiện 2021

Các dự án khác