Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Sebang

Sebang

Chi tiết dự án

Địa điểm Nhon Trach, Dong Nai
Năm thực hiện 2020
Khối lượng KCT 450 tons

Các dự án khác