Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

SEICO TIẾP NỐI ĐÀ TĂNG TRƯỞNG TRONG NĂM 2024

SEICO TIẾP NỐI ĐÀ TĂNG TRƯỞNG TRONG NĂM 2024

  • 10/04/2024

📈Trong những tháng đầu năm, ngành xây dựng đã có sự tăng trưởng đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái, thể hiện tín hiệu hồi phục rõ nét nhất của một trong những ngành quan trọng ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực, góp phần vào sự phát triển chung của nền kinh tế. Trên đà tăng trưởng của ngành, Seico tiếp tục đầu tư hạ tầng, mở rộng thị trường và nâng cao chất lượng thiết kế, sản xuất, thi công nhằm đáp ứng được nhu cầu xây dựng ngày càng tăng.

Hình ảnh Nhà máy Seico trên bản tin Thời sự

🏗️ Cùng với những doanh nghiệp trong ngành, kết cấu thép Seico Seico cam kết phát huy sức mạnh nội sinh của mình để đáp ứng được các yêu cầu mới của khách hàng, đồng thời góp phần vào sự vững mạnh của kinh tế đất nước. 

📺 Những tín hiệu phát triển tích cực của Seico cũng đã được thể hiện trong phóng sự ngắn phát sóng trên bản tin thời sự 19h của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV). Mọi người cùng ghé xem tại đây: VIDEO

 

Tin tức liên quan