Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Showa

Showa

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư ToYo General Contractor
Địa điểm Tan Truong Industrial Park
Năm thực hiện 2021
Khối lượng KCT 5289 tons
Diện tích bao che 1804 m2

Các dự án khác