Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Sugar Workshop

Sugar Workshop

Chi tiết dự án

Địa điểm Tanzania
Năm thực hiện 2021
Khối lượng KCT 30 tons

Các dự án khác