Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Taishodo Electrics Vietnam

Taishodo Electrics Vietnam

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư Công Ty TNHH Taishodo Việt Nam
Địa điểm Dai An Industrial Park, Tu Minh Ward, Hai Duong, Vietnam
Năm thực hiện 2020
Khối lượng KCT 250 tons
Diện tích bao che 6000m2

Các dự án khác