Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Tan A factory

Tan A factory

Chi tiết dự án

Nguồn vốn Viet Nam
Địa điểm Ha Nam Province
Diện tích 100000m2
Khối lượng KCT 1500 tons
Diện tích bao che 80000m2

Các dự án khác