Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Tan Hung Factory

Tan Hung Factory

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư Công ty cổ phần Tấn Hưng
Địa điểm Tu Ky District, Hai Duong Province
Năm thực hiện 2019
Khối lượng KCT 281 tons
Diện tích bao che 20650m2

Các dự án khác