Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Thilawa Warehouse

Thilawa Warehouse

Chi tiết dự án

Nguồn vốn Myanmar
Địa điểm Thilawa Local Industrial Zone Yangon, Myanmar
Diện tích 5400 m2

Các dự án khác