Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Tombow Amata

Tombow Amata

Chi tiết dự án

Địa điểm Lot 514, Street 13, Amata Industrial Park, Long Binh Ward, Bien Hoa, Dong Nai
Năm thực hiện 2018
Khối lượng KCT 500 tons

Các dự án khác