Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Union Factory

Union Factory

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư Union Material Ltd
Nguồn vốn Korea
Địa điểm Lot 14.2, street no.10, Cam Dien industrial park, Cam Giang town, Hải Dương city

Các dự án khác