Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

VREC

VREC

Chi tiết dự án

Địa điểm Phu My 3 Industrial Park, Vung Tau
Năm thực hiện 2020
Khối lượng KCT 500 tons
Diện tích bao che 9000 m2

Các dự án khác