Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Nhà máy 190

Nhà máy 190

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư Công ty cổ phần nội thất 190
Nguồn vốn Việt Nam
Quốc gia Viet Nam
Địa điểm KCN Đình Vũ Hải Phòng
Diện tích 45.000 m2
Năm thực hiện 2016
Ngành nghề Công nghiệp / Thép, gia công kim loại

Các dự án khác