Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Nhà máy 190

Nhà máy 190

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư Công ty CP Kim khí Bắc Việt
Nguồn vốn Việt Nam
Địa điểm KCN Đình Vũ Hải Phòng
Diện tích 45.000 m2
Năm thực hiện 2016

Các dự án khác