Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

BRF Panamera

BRF Panamera

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư Thai Nishimatsu
Địa điểm Thái Lan
Năm thực hiện 2023
Khối lượng KCT 1000 tấn

Các dự án khác