Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

BW Bàu Bàng

BW Bàu Bàng

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư Công ty BW Industrial
Địa điểm Lô C-7-CN, đường N17, Khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng, Thị trấn Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương
Năm thực hiện 2023
Khối lượng KCT 1300 tấn

Các dự án khác

(+84) 24 22106611

Liên hệ