Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

BW Hải Dương

BW Hải Dương

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư Công Ty TNHH MTV Phát Triển Công Nghiệp BW Hải Dương
Địa điểm Cẩm Giàng - Hải Dương
Năm thực hiện 2021
Khối lượng KCT 1000 tấn
Diện tích bao che 40000m2

Các dự án khác