Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Casamar Warehouse

Casamar Warehouse

Chi tiết dự án

Nguồn vốn Seychelles
Địa điểm Seychelles
Diện tích 1700m2
Năm thực hiện 2019

Các dự án khác