Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Nhà máy Citicom

Nhà máy Citicom

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư Công ty cổ phần thương mại Citicom
Nguồn vốn Việt Nam
Địa điểm KCN Nam Cầu Kiền, Hải Phòng
Diện tích 20.000 m2
Năm thực hiện 2017

Các dự án khác

(+84) 24 22106611

Liên hệ