Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Nhà máy Comet

Nhà máy Comet

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư Công ty TNHH Comet Việt Nam
Nguồn vốn Korea
Quốc gia Viet Nam
Địa điểm KCN Tràng Duệ, Hải Phòng
Diện tích 12.000 m2
Năm thực hiện 2016
Ngành nghề Công nghiệp / Điện tử

Các dự án khác