Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Cookie Factory

Cookie Factory

Chi tiết dự án

Nguồn vốn Myanmar
Địa điểm Ngwe Pin Lel Industry Zone, Hlaing Thar Yar Tsp Yagon, Myanmar
Diện tích 6000m2
Năm thực hiện 2019

Các dự án khác