Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Nhà máy Dong Yang 3

Nhà máy Dong Yang 3

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư Công ty TNHH Điện tử Dong Yang Hải Phòng
Nguồn vốn Korea
Địa điểm KCN Tràng Duệ, Hải Phòng
Diện tích 11.000 m2
Năm thực hiện 2018

Các dự án khác