Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Dự án Kim Tín

Dự án Kim Tín

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư Công ty cổ phần Tập đoàn Kim Tín
Địa điểm Mỹ Hào - Hưng Yên
Diện tích 5 ha
Năm thực hiện 2021
Khối lượng KCT 380 tấn
Diện tích bao che 20.000m2

Các dự án khác