Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Dự án

Dự án

Writing
+

Nhà máy Laurenton Diamonds

KCN Đại An Hải Dương

Writing
+

Nhà máy Iko Nippon Thompson

KCN Nomura Hải Phòng

Writing
+

Nhà máy Foxconn

KCN Quế Võ Bắc Ninh

Writing
+

Nhà máy Toyo Ink

KCN Quế Võ Bắc Ninh

Writing
+

Nhà máy đồ gỗ mỹ hà

Thường Tín, Hà Tây

Writing
+

Nhà máy Sumidenso

KCN Đại An Hải Dương

Writing
+

Nhà máy Toyota Boshoku

KCN Nomura Hải Phòng

Writing
+

Nhà máy Citizen

KCN Nomura Hải Phòng