Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Dự án

Dự án

Writing
+

Nhà máy Musashi Auto Part

KCN Thăng Long 2, Hưng Yên

Writing
+

Nhà máy Cty Vương Minh Tuấn

Hải Dương

Writing
+

Nhà máy Denyo Phase 1

KCN Thăng Long 2, Hưng Yên

Writing
+

Nhà máy Ohara Plastic

KCN Thăng Long, Đông Anh

Writing
+

Nhà máy Matsuo Phase 1 2 3

KCN Thăng Long, Đông Anh

Writing
+

Nhà máy Stanley

Gia Lâm, Hà Nội

Writing
+

Nhà máy Nissin Brake

Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

Writing
+

Nhà máy Tokyo Micro

KCN Thăng Long, Đông Anh