Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Dự án

Dự án

Writing
+

Nhà máy kết cấu thép Cowaelmic

Cẩm Giàng, Hải Dương

Writing
+

Nhà máy Trường Phú Everrich

KCN Phố Nối A, Hưng Yên

Writing
+

Nhà máy Inax 6 & 7

KCN Phố Nối A, Hưng Yên

Writing
+

Nhà máy Nikkiso

KCN Thăng Long 2, Hưng Yên

Writing
+

Nhà máy sợi Vĩ Sơn

KCN Đại An Hải Dương

Writing
+

Nhà máy gang thép Đình Vũ

KCN Đình Vũ, Hải Phòng

Writing
+

Nhà máy Shinwon

Sông Công, Thái Nguyên

Writing
+

Nhà máy Yamato Phase 1

KCN Quế Võ, Bắc Ninh