Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Dự án

Dự án

Writing
+

Nhà máy Citizen

KCN Nomura Hải Phòng

Writing
+

Nhà máy Inoac

KCN Quang Minh, Hà Nội

Writing
+

Nhà máy giấy Thành Dũng giai đoạn 1

Hải Dương

Writing
+

Nhà máy Kawakin Coretech

KCN Thăng Long 2, Hưng Yên

Writing
+

Nhà máy Ojitext

KCN Nomura Hải Phòng

Writing
+

PNL Warehouse

Mauritius

Writing
+

Nhà máy năng lượng 350 MW (350 MW CCPP)

Sri Lanka