Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Dự án

Dự án

Writing
+

Cookie Factory

Ngwe Pin Lel Industry Zone, Hlaing Thar Yar Tsp Yagon, Myanmar

Writing
+

VW FOSHAN

Trung Quốc

Writing
+

Thilawa Warehouse

Thilawa Local Industrial Zone Yangon, Myanmar

Writing
+

140 & 236 Project

Islamabad, Pakistan

Writing
+

Casamar Warehouse

Seychelles

Writing
+

Power Plus Technology factory

Que Vo 3 Industrial Park - Bac Ninh province

Writing
+

Toan Phat & BKRE factory

KCN A Hưng Yên - Tỉnh Hưng Yên

Writing
+

Nhà máy Giấy Tấn Hưng

Thôn Ngọc Lặc, xã Ngọc Sơn, Tứ Kỳ, Hải Dương