Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Dự án

Dự án

Writing
+

Casamar Warehouse

Seychelles

Writing
+

Power Plus Technology factory

Que Vo 3 Industrial Park - Bac Ninh province

Writing
+

Toan Phat & BKRE factory

KCN A Hưng Yên - Tỉnh Hưng Yên

Writing
+

Nhà xưởng Logis Valley

KCN Yên Phong, Bắc Ninh

Writing
+

Nhà máy Dong Yang 3

KCN Tràng Duệ, Hải Phòng

Writing
+

Nhà máy Tenma

KCN Nội Bài Sóc Sơn Hà Nội

Writing
+

Vina Ito

KCN Đồng Văn III - Duy Tiên - Hà Nam

Writing
+

Nhà máy Senko

KCN dệt may Phố Nối, Hưng Yên