Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Dự án

Dự án

Writing
+

Nhà máy Aroma

KCN Phố Nối A, Văn Lâm, Hưng Yên

Writing
+

Nhà máy Citicom

KCN Nam Cầu Kiền, Hải Phòng

Writing
+

Nhà máy Maz Asia

Kim Động, Hưng Yên

Writing
+

Nhà máy Hanwa

KCN Quế Võ, Bắc Ninh

Writing
+

Nhà máy Krems

KCN Tràng Duệ, Hải Phòng

Writing
+

Nhà máy YTG

KCN Đình Vũ Hải Phòng

Writing
+

Nhà máy SEEV

KCN Thăng Long 1, Hà Nội

Writing
+

Nhà máy Gunze

KCN Đồng Văn 2, Hà Nam