Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Dự án

Dự án

Writing
+

Nhà máy Minh Phú

KCN Tân Trường, Hải Dương

Writing
+

Nhà máy US Feed Mill

KCN Tân Trường, Hải Dương

Writing
+

Nhà máy 190

KCN Đình Vũ Hải Phòng

Writing
+

Nhà máy kính nổi CFG

Khánh Cư, Yên Khánh, Ninh Bình

Writing
+

Nhà máy Gentherm

KCN Đồng Văn 2, Hà Nam

Writing
+

Nhà máy MIE

KCN Phố Nối A, Hưng Yên

Writing
+

Nhà máy Nippon Express

KCN Đình Vũ, Hải Phòng

Writing
+

Nhà máy Kanayama Kaisei

KCN Đồng Văn 2, Hà Nam