Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Nhà máy FCC

Nhà máy FCC

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư FCC
Nguồn vốn Japan
Quốc gia
Địa điểm KCN Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội
Diện tích 45.000 m2
Năm thực hiện 2016
Ngành nghề

Các dự án khác