Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Tầm nhìn, Sứ mệnh, Giá trị cốt lõi

Tầm nhìn


Năm 2030, Seico phấn đấu trở thành thương hiệu Việt Nam hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á và thương hiệu tiêu biểu trên thế giới về cung cấp giải pháp Kết cấu thép đồng bộ cùng các sản phẩm, dịch vụ phụ trợ cho nhà thép. 

 

 

Sứ mệnh

 

 Seico không ngừng cải tiến sản phẩm, dịch vụ và môi trường làm việc nhằm mang đến lợi ích cao nhất cho khách hàng cũng như cơ hội phát triển và cuộc sống ấm no cho nhân viên.

 

 

Phương châm hoạt động và giá trị cốt lõi