Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Tầm nhìn, Sứ mệnh, Giá trị cốt lõi

Tầm nhìn


Trở thành nhà cung cấp giải pháp đồng bộ toàn diện hàng đầu Việt Nam về thiết kế, sản xuất, thi công nhà thép tiền chế , góp phần xây dựng hình ảnh một doanh nghiệp Việt Nam lớn mạnh trong mắt bạn bè thế giới.

 

 

Sứ mệnh

 

 Mang tới các sản phẩm nhà thép chất lượng cao, các sản phẩm hỗ trợ đa dạng với các tiện ích tối đa cùng dịch vụ tương ứng nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

 

 

Giá trị cốt lõi