Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Nhà máy Heesung

Nhà máy Heesung

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư Công ty TNHH Heesung Electronics Việt Nam
Nguồn vốn Korea
Quốc gia Viet Nam
Địa điểm KCN Tràng Duệ, Hải Phòng
Diện tích 7.000 m2
Năm thực hiện 2016
Ngành nghề Công nghiệp / Điện tử

Các dự án khác