Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Heller-Vinfast

Heller-Vinfast

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư
Nguồn vốn Việt Nam
Quốc gia Viet Nam
Địa điểm Việt Nam
Diện tích
Năm thực hiện 2019
Ngành nghề

Các dự án khác