Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Nhà máy HS Color

Nhà máy HS Color

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư Công ty TNHH Hs color Việt Nam
Nguồn vốn Korea
Địa điểm KCN Tràng Duệ, An Dương, Hải Phòng
Diện tích 4.000 m2

Các dự án khác