Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Nhà máy Krems

Nhà máy Krems

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư Công ty TNHH Krems Việt Nam
Nguồn vốn Korea
Địa điểm KCN Tràng Duệ, Hải Phòng
Diện tích 4.500 m2
Năm thực hiện 2017

Các dự án khác

(+84) 24 22106611

Liên hệ