Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Nhà máy Krems

Nhà máy Krems

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư Công ty TNHH Krems Việt Nam
Nguồn vốn Korea
Quốc gia Viet Nam
Địa điểm KCN Tràng Duệ, Hải Phòng
Diện tích 4.500 m2
Năm thực hiện 2017
Ngành nghề Công nghiệp / Điện tử

Các dự án khác