Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

LED Factory

LED Factory

Chi tiết dự án

Diện tích 10000m2
Năm thực hiện 2020
Khối lượng KCT 250 tấn
Diện tích bao che 10000m2

Các dự án khác