Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Nhà xưởng Logis Valley

Nhà xưởng Logis Valley

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư Công ty cổ phần Logis Valley Bắc Ninh
Nguồn vốn Korea
Quốc gia Viet Nam
Địa điểm KCN Yên Phong, Bắc Ninh
Diện tích 34.000 m2
Năm thực hiện 2018
Ngành nghề Công nghiệp / Vận chuyển, kho vận

Các dự án khác