Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

MCS 4 Project

MCS 4 Project

Chi tiết dự án

Nguồn vốn Myanmar
Địa điểm Yagon International Airport, Migalardon, Yagon, Myanmar
Diện tích 6000m2
Năm thực hiện 2019

Các dự án khác