Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

MCS 4 Project

MCS 4 Project

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư
Nguồn vốn Myanmar
Quốc gia Myanmar
Địa điểm Yagon International Airport, Migalardon, Yagon, Myanmar
Diện tích 6000m2
Năm thực hiện 2019
Ngành nghề Công nghiệp / Xây dựng, thi công

Các dự án khác