Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Nhà máy Minh Phú

Nhà máy Minh Phú

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư Công ty cổ phần thép Minh Phú
Nguồn vốn Việt Nam
Địa điểm KCN Tân Trường, Hải Dương
Diện tích 35.000 m2
Năm thực hiện 2016

Các dự án khác