Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Nghi Sơn office area

Nghi Sơn office area

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư Nghi Son Refinery & Petrochemical
Nguồn vốn Japan-Vietnam
Địa điểm Nghi Sơn, Thanh Hóa
Năm thực hiện 2014

Các dự án khác

(+84) 24 22106611

Liên hệ