Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Nhà bảo trì ôtô Trường Hải

Nhà bảo trì ôtô Trường Hải

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư Công ty CP ôtô Trường Hải
Nguồn vốn Việt Nam
Địa điểm KCN Đại Từ, Hà Nội
Diện tích 6000 m2
Năm thực hiện 2007

Các dự án khác