Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Nhà kho ALS Bắc Ninh

Nhà kho ALS Bắc Ninh

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư Công ty CP ALS Hà Nội
Nguồn vốn Việt Nam
Địa điểm VSIP Bắc Ninh
Năm thực hiện 2011

Các dự án khác