Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Nhà kho cho thuê BW Bắc Tiền Phong

Nhà kho cho thuê BW Bắc Tiền Phong

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư Công ty CP Đầu tư xây dựng Viteccons
Năm thực hiện 2023

Các dự án khác

(+84) 24 22106611

Liên hệ