Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Nhà kho cho thuê BW Kim Trúc, Đồng Nai

Nhà kho cho thuê BW Kim Trúc, Đồng Nai

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư Công ty CP Xây dựng Central
Địa điểm KCN Nhơn Trạch 1, thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai
Năm thực hiện 2022
Khối lượng KCT 340 tấn KCT
Diện tích bao che 12.000m2 tôn mái

Các dự án khác