Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Nhà kho JD Property Việt Nam logistic Park Hải Phòng 1

Nhà kho JD Property Việt Nam logistic Park Hải Phòng 1

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư Công ty CP Xây dựng số 1
Địa điểm KCN Nam Đình Vũ, Hải Phòng
Năm thực hiện 2022
Khối lượng KCT 1200 tấn KCT
Diện tích bao che 70.000m2 tôn lợp

Các dự án khác

(+84) 24 22106611

Liên hệ