Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Nhà máy Citizen

Nhà máy Citizen

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư Công ty TNHH chế tạo máy Citizen Việt Nam
Nguồn vốn Nhật Bản
Địa điểm KCN Nomura Hải Phòng
Diện tích 6060 m2
Năm thực hiện 2005

Các dự án khác