Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Nhà máy Ojitext

Nhà máy Ojitext

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư Công ty TNHH Ojitext Việt Nam
Nguồn vốn Nhật Bản
Địa điểm KCN Nomura Hải Phòng
Diện tích 8500 m2
Năm thực hiện 2003

Các dự án khác

(+84) 24 22106611

Liên hệ