Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Nhà máy Sumidenso

Nhà máy Sumidenso

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư Công ty TNHH Sumidenso Việt Nam
Nguồn vốn Nhật Bản
Địa điểm KCN Đại An Hải Dương
Diện tích 25.000 m2
Năm thực hiện 2005

Các dự án khác