Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Nhà máy Toyota Boshoku

Nhà máy Toyota Boshoku

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư Toyota Boshoku
Nguồn vốn Nhật Bản
Địa điểm KCN Nomura Hải Phòng
Diện tích 11.520 m2
Năm thực hiện 2005

Các dự án khác