Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

BW Bình Dương

BW Bình Dương

Chi tiết dự án

Địa điểm Lô A3, đường NA2, KCN Thới Hoà, Bến Cát, Bình Dương
Diện tích
Năm thực hiện 2021

Các dự án khác

(+84) 24 22106611

Liên hệ